logoen
      ליצירת קשר: 0732483800
מנהל חטיבה עליונה
מורים והורים יקרים*,

בפראפרזה על אלבר קאמי וספרו "המיתוס של סיזיפוס", אפשר לומר: שאלה רצינית יש רק אחת – האם התלמיד/ה מאושר/ת?
לפסוק האם תלמיד מאושר או לא, פירושו לענות על שאלת היסוד של החינוך.
אושרם של התלמידים הוא מושג גדול וחמקמק. קשה להגדירו וקשה עוד יותר לאומדו. יחד עם זאת, אני מוצא עצמי הוגה בו.
מובן מאליו כי חלק מאושר הוא מתן גבולות. חלקו האחר מצוי בהתגברות על קושי וחלקו הארי מצוי ביחסים שבין התלמידים לבין עצמם. אושרם של התלמידים בבית הספר גם קשור בביתם וקשור גם ביחס ובאווירה הבית ספרית עליה אנו אמונים.
לאור כל זאת, אני שב ושואל עד כמה אנו תורמים לאושרם של תלמידינו ובתוך כל אלה אני מקווה כי אנו מאזנים את המאזניים של הוויית הנעורים של התלמידים למקום הנכון והשלם.
תשובות חלקיות לשאלות אלה קיבלנו מהתלמידים בסיומה של המחצית עת ערכנו בקרבם סקר. תשובות נוספות אנו מקבלים בשיחות, בתלונות, בהפקות התיאטרון ובדיונים בכיתות. לכן, אני מעז לכתוב בזהירות שמרבית התלמידים בתיכון שלנו מרגישים שבית הספר מהווה עבורם עוגן חיובי ומצמיח בחייהם.

ככל שנה אחרת הייתה גם השנה הזו שנה עמוסה, רוויית פעילות ורוויית לימודים. היינו עם תלמידי החטיבה העליונה גם בגבול לבנון וגם בגבול מצרים, חגגנו 70 שנות עצמאות, הערכנו אותם גם בהערכה חלופית וגם בבחינות סטנדרטיות, לימדנו אותם ולמדנו מהם. בסופה של השנה הצוות זקוק למנוחה לא פחות מהתלמידים, אך אני מרגיש שברובו הגדול הוא חווה שנה של הצלחות. בלב שלם ובטוח אני כותב שהרוב המכריע של התלמידים שלנו התקדמו וגדלו השנה הן מהבחינה הערכית וודאי שמהבחינה הלימודית.

קהילת הגמנסיה אינה נעלמת בחופשת הקיץ. גם במהלך הקיץ אנו שומרים על קשר עם התלמידים ועם הכיתות. להורים אני כותב כי אנו נשמח לשמוע מכם בכל דבר ועניין ובכל שעה גם לאורכה של החופשה. לצוות הרחב אני כותב תודה מעומק הלב. הדברים שאתם עושים אף פעם אינם מובנים מאליהם והשליחות ניבטת מעיניכם בכל יום ויום.
לאחר החופשה נשוב להיפגש כולנו -  עם כוחות משותפים, תקוות חדשות לאושר  ועם עיניים נשואות לכך שלפחות לטורניר היורו, נבחרת הולנד דווקא כן תעפיל.
 
חופשה נעימה ומאושרת,
עופר
 
 
*סיכום השנה לתלמידים צורף לתעודת סוף השנה.
.
Powered by ActiveTrail