logoen
      ליצירת קשר: 0732483800
אמירים
תכנית "אמירים" הינה תכנית לימודים ייחודית המיועדת לתלמידים מצטיינים המעוניינים להעשיר את עולמם האינטלקטואלי והערכי בבית הספר.

במהלך השנה התלמידים עברו לימוד קורסי העשרה ייחודים, יחד עם סמינרים ושיעורים בנושא מנהיגות, אשר פתחו צוהר לעולם הרוח והמדע המשלב דיסיפלינות שונות ומורכבות. ביקשנו לצייד את התלמידים בארגז כלים ערכי ולימודי ולהוביל את הקבוצה למצוינות לימודית וערכית דרך העשרה ואתגר. 

תכנית הלימודים הורכבה  מקורסים ייחודיים, במתכונת לימוד אינטימית, המבקשת לאתגר את עולמם של התלמידים.  במהלך השנה יצאו תלמידי אמירים לשני סמינרים בני יומיים בקיבוץ צובה, במסגרת הסמינרים התלמידים עסקו בנושאים חברתיים ומוסריים והכרנו טוב יותר את המגזרים השונים המרכיבים את החברה הישראלית. במהלך הסמינרים עסקנו בשאלה  מה מניע בני-אדם? הכרנו את שלושת הפרשנים של ההתנהגות האנושית – ניטשה, פרויד , והובס וניסינו למצוא היכן משתלבת הפרשנות שלהם בהתנהגותם של בני-אדם. הכרנו תופעות בפסיכולוגית המונים כגון קונפורמיות, פיזור אחריות, עיקרון הצופה מן הצד, עיקרון העדר. המודעות לתופעות אלו, כמו גם למניעים הפרטיים שהכרנו קודם-לכן, עשויים לשפר ולהאיר באור חדש את כליו של המנהיג. למדנו על הדרך בקבלת החלטות ושאלנו האם החלטות שלנו והחלטות ששינו מהלכים בעולם נבעו מחשיבה רציונלית או מניע אחר.  ניסינו לבנות אוטופיה, על-ידי הגדרת רשימה של עקרונות מנחים. ניסינו להגדיר לעצמנו – מה אנו רוצים לראות בחברה שאנו חלק ממנה. צללנו למרכיבים ולמגזרים הבונים את החברה הישראלית וביקשנו להבין חלק מהקונפליקטים בה. לבסוף עסקנו בסוגיית המנהיג התוודענו לקונפליקטים הגדולים בדמותו של המנהיג, המצוי בין שררה לעבדות, ובין יוזמה לחזון. וביקשנו להתחקות אחרי החלומות של מספר מנהיגים גדולים, ולברר את החלומות שלנו. התכנית העניקה לתלמידים את היכולת לערער על הקיים ולשאול שאלות המובילות לשאלות נוספות ואולי בעתיד ורצון ליצור ולשנות.

נמשיך בעבודה הנמרצת גם בשנה הבאה.

 
רכזת אמירים
מעיין מור
Powered by ActiveTrail