logoen
      ליצירת קשר: 0732483800
"איזה מזל שיש לי מישהו שכל כך קשה לי להיפרד ממנו לשלום". פו הדב /א.א. מילן

משולחן המנהל


לשנת הלימודים יש תמיד נטייה להסתיים בהפתעה -  נראה לעיתים שרק החלה
והנה הילדים שרק התחילו י"ב
הם עתה בוגרים ובוגרות שעומדים לקראת גיוס,
תלמידי ז' שרק הגיעו מהיסודי
הם כבר ותיקים ומנוסים באורחות בית הספר,  
ומחזור חדש ונרגש של בוגרי ו', גדול מתמיד,  
עומד בשערי בית הספר.  
___________
0
Powered by ActiveTrail