logoen
      ליצירת קשר: 0732483800
"שלטון דמוקרטי אמיתי הוא אותו שלטון, המותיר בידי אדם מספיק חופש,
ובו בזמן דואג לכך שלא יעשה שימוש רע בחופש הזה." ~ אלברט איינשטיין

משולחן המנהל


חודש נובמבר ,הבא עלינו לטובה,
מביא עמו שיגרה ברוכה של למידה ועשייה, בחינות, מטלות, פעילויות חברתיות
וימי הורים של סוף רבעון א' 11\27-28.

אך יש עוד דבר משמעותי שקורה בתקופה זו.

...כמו לציפורים, הסתיו והאביב הן גם עונות הנדידה של תלמידי הגימנסיה..

 

 
___________

Powered by ActiveTrail