logoen
      ליצירת קשר: 0732483800
אדר תש"פ מרץ 2020 גימנסתון  26                   
הגמנסיה העברית בירושלים
עלון המידע של הגימנסיה מתפרסם בתחילת כל חודש, וכולל סקירה של אירועי בית הספר וקישורים רלוונטים לשימוש ההורים והתלמידים.                                                                                                                                                                 לילך אטיה - רכזת תחום התקשוב
“יום בלי צחוק הוא יום מבוזבז.”- צ'ארלי צ'פלין
2.03 שבתון בחירות
8.03 חגיגות פורים בבית הספר עד 12:00.  9-11.03 חופשת פורים.
17/19.03 אסיפות הורים
20.03 מרתון ירושלים- אין לימודים.

משולחן המנהל

"הקור הירושלמי והגשם עדיין עמנו,
אך ניצני האביב כבר בפתח, השקדיות בעמק המצלבה פורחות במלוא תפארתן,  כלניות ראשונות בוחנות את השטח ומחר סבב הבחירות השלישי...
 
תקופה זו מתאפיינת בשפע אירועים בית ספריים , ארציים ואף עולמיים שלכולם השפעה עלינו.

ברמה עולמית נגיף הקורונה מחייב אותנו למשנה זהירות ולקשב מתמיד להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך בכל הנוגע לשמירה על היגיינה וכניסה לבידוד.

ברמה הארצית הבחירות הלא נגמרות וחוסר ההכרעה יגיעו בתקווה לסיומם עם הסבב השלישי.

ברמה העירונית ב- 20.3  מרתון ירושלים העשירי, אנו מזמינים תלמידים להשתתף במקצים ל- 5 ו- 10 ק"מ בהנחה ניכרת. כבכל שנה יהיה בית הספר מושבת ביום זה היות וכל דרכי הגישה לבית הספר תהיינה חסומות..."

 
___________

בלחיצה על הקישורים הבאים תוכלו לצפות בכל המידע הרלוונטי לכם להמשך השנה בבית הספר
הורים יקרים,
אם טרם הסדרתם את התשלום עבור ילדיכם,הנכם מתבקשים לעשות זאת בהקדם באמצעות הקישור המצ"ב.
תודה, הנהלת הגימנסיה

Powered by ActiveTrail