logoen
      ליצירת קשר: 0732483800
"הנכונות לקחת אחריות על חייך הוא המקור ממנו נובע הכבוד לעצמך."   ג'ואן דידיון

משולחן המנהל

"...לצד הזדמנויות נהדרות לקשר ולתקשורת, ללמידה, להפצת רעיונות ולהחלפת דעות,  טומנים בחובם האינטרנט בכלל והרשתות החברתיות בפרט סכנות לא מבוטלות.
קשה להפריד את הטוב מהרע בנושא זה. וכך אנחנו מוצאים עצמנו מנסים לעורר מודעות, להציב גבולות, ולסמן מה מותר ומה אסור מתוך ניסיון להעצים את הטוב ולקצץ ברע.
באירועים האחרונים כשלו תלמידים והעלו תכנים פוגעניים ברשתות חברתיות שלכאורה לבית הספר אין קשר ישיר אליהן.
...אנו לא מהססים לערב בטיפול את גורמי משרד החינוך ורשויות האכיפה, מקיימים שיח חינוכי עם השכבות הרלוונטיות לאירועים וכמובן , בראש ובראשונה , מדברים עם התלמידים המעורבים והוריהם.
גורם נוסף משמעותי בסיפור הוא "ההמון השותק"; לעיתים קרובות עדים לפגיעה ילדים רבים שאינם מעורבים בה ישירות אך נחשפים לתכנים. אחד מתפקידינו החשובים כאנשי חינוך היא להבהיר לילדים אלו שגם עליהם חלה האחריות שלא לעמוד מנגד אל מול עוול ולהגיב כשהם עדים לפגיעה.  " ​

 
___________
Powered by ActiveTrail