logoen
      ליצירת קשר: 0732483800
" לבד אנו טיפה אחת. יחד אנו אוקיינוס שלם". ריונוסוקה סאטורו

משולחן המנהל

סוף שנת לימודים היא הזדמנות נהדרת להרהר בדבריו של קהלת החכם באדם: "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת".
...דור הולך ודור בא והגמנסיה על תילה עומדת, ממשיכה במשימתה הבלתי נגמרת לגדל את הילדים להשכלה, לעצמאות, לאהבת האדם ולאהבת הארץ.
אני מביט על השנה החולפת, שהיתה מורכבת ורבת אתגרים לא פחות מכל קודמותיה,
ואני עושה זאת בסיפוק – בית הספר גדל ומתחדש, הביקוש לו ברחבי העיר גבוה – הקהילה הירושלמית מביעה בנו את אמונה...מספר התלמידים המסיימים במגמות המדעיות ובמתמטיקה ברמות 4-5 יח"ל הוא הגבוה מזה שנים. מגמות חדשות נפתחות ומעשירות את המגוון המוצע לתלמידינו (השנה נפתחו מגמות מחשבת ישראל ודיפלומטיה), מסלולי הצטיינות יפתחו בשנה הבאה בכיתות ז', יוזמות פדגוגיות מרתקות "מתבשלות" במטרה לתת את  המענים הטובים והמותאמים ביותר לקהל תלמידינו.
הפעילות החברתית והערכית עמוסה ומלאה כל טוב."


 
___________

Powered by ActiveTrail